Jawapan

2016-05-05T20:57:46+08:00
[soalan 1]
4 bahagian=0.8kg
1 bahagian=0.8kg÷4
=0.2kg
Q=0.2kg×7
=1.4kg

[soalan 2]
P+Q=0.8kg+1.4kg
=2.2kg
1 5 1