--Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling
--Melaksanakan program 'Peningkatan Kualiti Air Sungai'
--Kesedaran mengenai kepentingan air sungai
--Kempen cintailah sungai
Thanks

Jawapan

  • amri
  • Tangan Bantuan
2014-07-05T15:23:10+08:00
Sentiasa menyelenggara longkang kan mudah