Generasi muda malaysia memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi negara. namun terdapat segelintir generasi muda tidak mahu melibatkan diri dalam memajukan ekonomi negara
pada pendapat anda,mengapakah keadaan tersebut berlaku?
berikan cadangan anda umtuk mengatasi masalah tersebut.

1

Jawapan

2016-05-07T19:04:25+08:00
Dengan mengadakan kempen penyedaran untuk ekonomi.