Anda adalah seorang guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan di sebuah sekolah menengah, nyatakan kriteria-kriteria yang perlu anda sediakan dalam menguruskan prasarana dan peralatan sukan di dalam stor Pendidikan Jasmani & Kesihatan dibawah seliaan anda

1

Jawapan

2016-05-21T20:05:00+08:00