Jawapan

2016-05-14T20:12:14+08:00
Semangat kejirananDalam kehidupan bermasyarakat, jiran adalah orang ataugolongan yang tinggal berhampiran dengan kita. Malahan, tidakketerhaluan kalau dikatakan pembentukan sebuah masyarakatadalah berperanandaripada wujudnya jiran, iaitu orang yang tinggal bersebelahan,berhadapan, di belakang atau 40 buah rumah sekeliling kita.Pendek kata, setiap individu yang berada dalam masyarakat akanhidup dikelilingi oleh jiran. Untuk hidup berjiran, kita perlu memiliki semangat kejiranan.Semangatini lahir daripada kesedaran dan inisiatif kita untukmewujudkannya. Sekiranya ahli masyarakat tidak mempunyaikesedaran terhadap masalah kejiranan ini, akan pincanglahperhubungan antara ahli masyarkat yang akhirnya membawaperpecahan, perbalahan dan huru-hara. Soal siapa yang harusmembentuknya tidak penting, tetapi rasa kemesraan dalampergaulan, sikap berbudi bahasa, bertolak ansur, dan rasapersahabatan itu sebenarnya yang akan mewujudkan semangatkejiranan ini secara tidak langsung.Semangat kejiranan ini sangat penting kerana perhubungan eratsebagaimana ''aur dengan tebing'' akan dijalinkan. Sikap seperti''enau dalam belukar'' yang hanya mementingkan diri sendiri tidakpatutlah ditunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai bilakita boleh menunjukkan sikap bongkak, jika pada suatu hari nantikita sendiri memerlukan pertolongan orang lain. Tidak ada orang yang boleh hidup