Jawapan

2016-05-08T11:00:44+08:00
1. Lengkap semua bahagian Pendahuluan, Isi-isi dan Penutup. Sebuah karangan walaupun ditulis dengan baik tetapi tiada Pendahuluan atau Penutup, dipotong markah besar.

2. Pendahuluan yang bersifat matang, menunjukkan ilmu pengetahuan am yang berkaitan dengan tema. Tetapi jangan sentuh isi dalam pendahuluan.

3. Isi dihuraikan dengan matang dan cukup penjelasan/huraian disertakan lagi dengan contoh. Boleh ikut formula IHCR (Isi, Huraian, Contoh, Rumusan) sebagai panduan menulis perenggan isi.

4. Penutup juga ditulis dengan baik dan tidak menyenaraikan semula isi-isi yang ditulis (sebab nampak sangat tiada idea). 

★ Tiada kesalahan tatabahasa (sepatutnya dah tak de masalah dengan tatabahasa sebab dah kuasai di peringkat sekolah rendah)

★ Ada sekurang-kurangnya 2 peribahasa

★ Ayat gramatis dan frasa menarik digunakan

★ Penggunaan kosa kata yang menarik
2016-05-08T11:17:06+08:00
Letak katakata bombastik,peribahasa,pantun dan kata-kata hikmah yang banyak. Kurang kesalahan tatabahasa