Jawapan

2016-05-08T21:19:44+08:00
1-dasar kerajaan :
-membangunkan petempatan baru , terutamanya petempatan terancang spt rancangan-2 FELDA, FELCRA , JEJORA . Petempatan Penduduk Rakyat Termiskin (PPRT) juga diusahakan untuk golongan miskin .
2.Tanih:
-kawasan bentuk muka bumi yang bertanah pamah dan bertanih subur sesuai utk menjlankan aktviti pertanian spt penanaman padi . selain itu , kawan yg beralun dn bersaliran haik sesuai dijalankan aktiviti penanaman getah , kelapa sawit dan menjadi kawasan ptempatan di luar bandar .
3.Tahap ketersampaian :
-darjah ketersampaian yg baik mempengaruhi perletakkan dn taburan petempatan di luar bandar , spt ptempatan di tepi sg. utk penduduk di kawasan pendalaman dan petempatan di tepi jalan bg memudahkan perhubungan penduduk dan pengangkutan barangan.