Jawapan

2016-05-14T11:40:13+08:00
F1 Mengekalkan keamanan serantau / sedunia
F2 Ketokohan pemimpin negara terserlah
F3 Bersedia menghadapi cabaran globalisasi
F4 Menambah negara rakan
F5Faedah mengeksport barangan ke negara luar
F6 Pasaran negara menjadi bertambah luas
F7 Imej negara / martabat negara meningkat
F8 Menjalin kerjasama ekonomi / sosial / teknikal
F9 Menyelesaikan pertikaian secara aman
F10 Mencerminkan sikap bertamadun
F11 Perang dapat dielakkan