Jawapan

2016-05-16T15:04:27+08:00
Perkaitan pembentukan persekutuan dengan kedaulatan Malaysia   Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895 1. Ditandatangani pada tahun 1885 2. Dikuatkuasakan pada tahun 1896. 3. Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan menjadi NNMB 4. Pusat pentadbiran di Kuala Lumpur 5. Diketuai oleh Residen Jeneral 6. Jawatan Residen masih kekal di negeri masing-masing. 7. Frank Swettenham Residen Jeneral Pertama NNMB 8. Syarat perjanjian Persekutuan:    a. Raja-raja bersetuju menggabungkan negeri mereka menjadi sebuah persekutuan.    b.  Menerima pegawai British sebagai Residen Jeneral.    c. Raja-raja bersetuju mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali agama Islam dan     adat-istiadat Melayu.    d. Raja-raja setuju membantu negeri-negeri yang memerlukan bantuan    e. Residen Jeneral bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura.