Jawapan

2016-05-11T22:06:47+08:00
S : j = 3 : 2
s + j = 3 + 2
= 5
5 bhagian = 90kg
1 bhagian = 90 ÷ 5
= 18kg

J = 18 × 2
= 36kg .