Pilih ungkapan algebra dalam dua atau lebih pemboleh ubah.

1)3x*2+x-9
2)2/9j*2l+m*3-1
3)-r*2s-4+9.2r*2s
4)8-a*2-(-a/4)
5)0.4p*2q+q*2-r
6)-z*3-1/2z+4z*2
7)1/4t*2+v*2-w
8)12xz-2y

1
( * ) kuasa ?
*2=kuasa dua
*3=kuasa tiga

Jawapan

2016-05-16T20:30:09+08:00