Jawapan

2016-05-17T20:04:59+08:001. Perancangan

: Pelajar dikehendaki untuk menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat dan realistik serta mempamerkan sikap bersungguh-sungguh untuk mendapatkan markah penuh.  : Perancangan merangkumi :

-Jadual Kerja
-Pengagihan Kerja ( digalakkan dibuat sebagai carta alir)
-Objektif Kajian
-Kaedah Kajian

 
2. Proses Awal
: Pelajar dikehendaki mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan. : Keseluruhan data dan maklumat mestilah relevan dan asli untuk mendapatkan markah penuh. : Proses awal perlulah ada :
-sekurang-kurangnya 1 borang soal selidik sebagai bukti pelajar menjalankan kajian
-senarai rujukan
-gambar jika berkenaan

 
3. Proses Akhir
: Melibatkan markah paling banyak dalam kajian. Pembahagian markah adalah seperti berikut :
-Grafik: Grafik mestilah mengikut susunan yang betul, lengkap dan kritis merangkumi tajuk, idea utama dan maklumat yang tepat.
-Konsep  : Konsep perlu dihurai dengan tepat beserta contoh.
-Punca/Faktor : Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis.Punca mestilah mempunyai fakta yang relevan, huraian yang sesuai serta contoh melibatkan kawasan kajian.
-Kesan: Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian. Kesan juga mestilah mempunyai fakta yang relevan, huraian yang sesuai serta contoh melibatkan kawasan kajian.
-Langkah Mengatasi/Cadangan : Langkah mengatasi/cadangan mestilah relevan dan huraian yang sangat tepat untuk mendapatkan markah penuh.#HarapMembantu#