Bilangan tembikai dalam kedai P,Q dan R adalah dalam nisbah 5:3:2. Jumlah bilangan tembikai dalam kedai P adalah 12 lebih banyak daripada bilangan tembikai dalam kedai Q. Berapakah jumlah bilangan tembikai dalam kedai Q Dan kedai R.

1

Jawapan

2016-05-17T21:59:47+08:00
Q bersamaan 18 biji.r bersamaan 12