Jawapan

2016-05-18T20:35:39+08:00
Satu set bahan atau sistem yang diwujudkan dengan bertujuan untuk membolehkan pembelajaranseseorang pelajar. Sumber terbahagi 3 iaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertier.

Sumber primer
Sumber primer bermaksud hasil kerja asal yang memberikan pengetahuan baru atau meningkatkan
kemajuan ke atas pengetahuan sedia ada terhadap sesuatu perkara merupakan asas kepada sumber sekunder atau tertier dan contohnya ialah tesis, jurnal dan prosiding.

Sumber sekunder
Sumber sekunder bermaksud sumber yang memberikan akses kepada sumber primer meleluiperkhidmatan melalui perkhidmatan abstrak dan indeks. Rujukan adalah dalam format bibliografi yangditerbitkan dan contohnya adalah nota kaki dan juga glosari.

Sumber tertier
Dikenali sebagai sumber umum. Ia merupakan maklumat yang telah diterima umum dari sumber-sumber primer. Boleh didapati dalam bentuk buku teks, data, ulasan artikel dan juga laman web.
#HARAPMEMBANTU#
2016-05-18T21:44:46+08:00
 Definisi Sumber Satu set bahan atau sistem yang diwujudkan dengan bertujuan untuk membolehkan pembelajaranseseorang pelajar. Sumber terbahagi 3 iaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertier.Sumber primer Sumber primer bermaksud hasil kerja asal yang memberikan pengetahuan baru atau meningkatkankemajuan ke atas pengetahuan sedia ada terhadap sesuatu perkara merupakan asas kepada sumber sekunder atau tertier dan contohnya ialah tesis, jurnal dan prosiding.Sumber sekunder Sumber sekunder bermaksud sumber yang memberikan akses kepada sumber primer meleluiperkhidmatan melalui perkhidmatan abstrak dan indeks. Rujukan adalah dalam format bibliografi yangditerbitkan dan contohnya adalah nota kaki dan juga glosari.Sumber tertier Dikenali sebagai sumber umum. Ia merupakan maklumat yang telah diterima umum dari sumber-sumber primer. Boleh didapati dalam bentuk buku teks, data, ulasan artikel dan juga laman web.