Rajah diatas menunjukkan dua buah segi empat sama, ABCD dan BEFC.DBF ialah semi bulatan dengan pusat C...X ialah satu titik yang bergerak dalam segi empat tepat ADFE dengan keadaan jaraknya dari titik C adalah sentiasa sama , cari lokus bagi titik X.

1
Boleh upload gambar rajah soalan x

Jawapan

2016-05-23T20:55:58+08:00