Jawapan

2016-05-18T20:19:35+08:00

Alkena dan sikloalkena ialah hidrokarbon yang mempunyai satu atau lebih ikatan ganda dua karbon-karbon. Ia adalahhidrokarbon tak tepu kerana tidak mempunyai bilangan atom maksimum yang dapat ditempatkan pada setiap karbon. Alkena juga dikenali sebagai olefin.

Lebih reaktif berbanding alkana kerana adanya ikatan ganda dua, ia dapat melunturkan warna perang air bromin atau melunturkan warna ungu larutan kalium manganat (VII) berasid. Ia menghasilkan lebih banyak jelaga apabila terbakar kerana peratus karbon dalam molekulnya lebih tinggi.