Jawapan

2016-05-21T14:45:44+08:00
Kaedah ini merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan.
Ia merupakan alat khusus untuk mengumpulkan maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian.
Didalam borang soal selidik kebiasaanya akan meminta cadangan orang lain.