[PT3] Suatu Kuiz Matematik ada 40 soalan. Tiga markah diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Markah yang telah diperolehi akan ditolak dua markah untuk setiap jawapan yang salah. Rabuan hanya dapat menjawab 32 soalan dengan betul. Berapakah markah yang diperolehi Rabuan? A.80 / B.96 / C.112 / D.104

1

Jawapan

2016-05-23T18:38:55+08:00
32 x 3 = 96 (markah betul), 8 x 2 = 16 (markah yg akan ditolak), 96 - 16 = 80