Jawapan

2016-05-24T21:43:54+08:00
Cabaran dan Langkah ~KBKK

Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020

A) Cabaran

Kewangan:

1. Kekurangan modal

2. Nilai mata wang turun naik/spekulasi

Pelaburan:

3. Kejatuhan pasaran saham

4. Pelabur berpindah ke negara lain

5. Masalah menarik pelabur asing

Teknologi

6. Teknologi masih rendah

7. Masih bergantung kepada teknologi luar

Globalisasi

8. Pengiktirafan oleh negara-negara maju

9. Persaingan dengan negara maju

10. Salah guna laman sesawang

Pasaran

11. Menembusi pasaran antarabangsa

12. Pasaran terhad

13. Tekanan/sekatan negara maju

Tenaga kerja

14. Kurang mahir

15. Bergantung kepada negara luar

16. Ramai tenaga mahir

17. Kurang pengetahuan

Gejala sosial

18. Keruntuhan ahklak

19. Dadah

20. Nilai-nilai kemanusiaan pudar

B) Langkah

Penguasaan ilmu

21. Menjadi hubungan pendidikan

22. Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa

23. Pendidikan sepanjang hayat

24. Melahirkan modal insan

25. Pendidikan maya

26. Pendidikan ke luar negara

Kemahiran

27. Penguasaan ICT

28. Memperkukuhkan perpaduan rakyat

29. Meneroka teknologi baru

30. Meningkatkan R&D

31. Memastikan Wawasan 2020 dicapai

32. Konsep 1 Malaysia

33. Meneruskan dasar ekonomi baru

34. Meningkatkan mutu pendidikan

35. Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal

36. Meneroka pasaran baru

37. Menjadikan minda rakyat kelas pertama

38. Menjadi pusat kecemerlangan ilmu