Jawapan

2016-05-25T22:26:04+08:00
Persamaan linear dalam dua pembolehubah ialah persamaan yang mengandungi sebutan linear sahaja dan melibatkan dua pembolehubah.
x+3y=5Diberi 3x + y = 15, cari nilai y apabila x=4
solution,
Gantikan x = 4 dalam persamaan.

3x + y = 15
3(4) + y = 15
12 + y = 15
y = 15 – 12
= 3