Tukarkan petikan di bawah daripada cakap pindah kepada cakap ajuk .

Hazim memberitahu Roslan bahawa dia tidak mahu bekerja makan gaji sma ada dengan sektor kerajaa atau sektor swasta. Roslan ingin mengetahui sebab Hazim berkata demkian. Hazim menjelaskan bahawa dia ingin melibatkan diri dalam bidang petanian kerana bidang pertanian dapat memberikan pendapatan yang lumayan jika diusahakan secara komersial .Roslan meyokong hasrat Hazim mendoakan dia berjaya dalamm bidang yang diminatinya itu.

1

Jawapan

2016-05-26T21:26:32+08:00
Roslan diberitahu oleh hazim bahawa dia tidak mahu kerja makan gaji kerana hazim minat dalam bidang pertanian dan dapat memberikan pendapatan ynag lumayan kepada hazim.
1 1 1