Jawapan

2016-05-28T22:27:19+08:00
Nilai yang kita dapat peroleh daripada  kegemilangan ini ialah semangat bersatu padu dalam bidang kegiatan ekonomi.dengan kecekalan masyarakat mereka akhirnya telah dapat berkembang serta membentuk sebuah kerajaan yang berdikari dan mempunyai sistem pentadbiran yang teratur.mereka juga telah  berusaha untuk menguasai alam sekitar seperti membina pengeiran agar dapat membaiki taraf hidup dan seterusnya berjaya membina rumah rumah ibadat yang terkenal