Di SMK Mesra , Bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan kereta ialah 124 orang. Bilangan murid yang menaiki bas adalah 5 kali ganda murid yang datang ke sekolah dengan kereta dan murid yang berjalan kaki ke sekolah adalah separuh daripada murid yang menaiki bas.

(a) Tuliskan pernyataan diatas dalam ayat matematik.

Jawapan:

(b) Berapakah bilangan murid yang datang ke sekolah dengan bas dan berjalan kaki ?

Jawapan:

Bus :

Berjalan Kaki :

2

Jawapan

2016-05-30T15:05:44+08:00
A)124×5÷2
b)bus:620
berjalan kaki:310
2016-05-30T16:59:43+08:00
A) 124 darab 5 bahagi 2= B) bas =248 Berjalan kaki =124