Jawapan

2016-06-01T10:40:28+08:00

Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Nombor nisbah yang bukan integer biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Contoh-contoh nombor nisbah ialah 1, {\displaystyle {\frac {1}{2}}}, dan 1.5. π dan e adalah antara contoh-contoh nombor bukan nisbahkerana tidak boleh diungkapkan sebagai nisbah dua ingeter.

Set bagi semua nombor nisbah ditakrifkan sebagai,

{\displaystyle \mathbb {Q} =\left\{{\frac {a}{b}}:a,b\in \mathbb {Z} \land b\neq 0\right\}}

di mana {\displaystyle \mathbb {Z} } ialah set bagi semua integer.