A) tuliskan ungkapan algebra bagi mewakili pernyataan di bawah: 1) 11 ditambah kepada 3 kali suatu nombor 2) tolak daripada 4 kali suatu nombor 3) ibu memberi RM xy kepada tini dan ayah pula memberi RM y3.Berapakah jumlah duit Tini.

2

Jawapan

2016-06-01T19:44:29+08:00
1. 11+ (3×a)
2. b-(4×c)
3. RMxy+RMy3
2016-06-01T22:29:25+08:00
1)17    2)6 =memberi rm 17 kepada tini dan ayah pula memberi rm 6.