Ahmad, Borhan dan Daud berkongsi wang untuk membeli sebidang tanah mengikut nisbah 5 : 7 : 3. Ahmad menyumbang sebanyak RM25 000. Dua tahun kemudian, mereka telah menjual tanah tersebut dengan harga RM 96 000 dan keuntungan dibahagi mengikut nisbah 2 : 3 : 1. Hitung keuntungan yang diperoleh Borhan

1

Jawapan

2016-06-02T22:21:36+08:00
A : b : d
5 : 7 : 3
a = 25 000
a + b + d = 96 000 ( 2 thn )
2 : 3 : 1

25 000 / 5 = 5 000 : 7 x 5 000 : 3 x 5 000
25 000 : 35 000 : 15 000

96 000 / 6 = 16 000
3 x 16 000 = 48 000 atau 72.9%
1 5 1