Darurat yang berlangsung selama 12 tahun meninggalkan kesan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Lengkapkan maklumat berkaitan aspek Ekonomi berikut:
(i) Kehidupan rakyat terganggu
Semasa darurat, kehidupan rakyat terganggu dan mereka tidak dapat menjalankan kegiatan harian dengan aman ekoran wujudnya ancaman _____________________________________
(ii) Menjejaskan pengeluaran sumber ekonomi negara
Semasa darurat, sistem perhubungan, jentera melombong dan kemudahan awam __________________________. Keadaan ini menyebabkan pengeluaran sumber ekonomi negara terjejas.
(iii) Perbelanjaan pertahanan meningkat
Sepanjang tempoh darurat, kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sebanyak $250 000-300 000 sehari. Selama 12 tahun, perbelanjaan yang terpaksa dikeluarkan adalah sebanyak $721.9 juta.
Perbelanjaan ini dikeluarkan bagi membeli peralatan __________________________ dan memperbesarkan pasukan keselamatan.
(iv) Pembangunan terjejas
Darurat telah menyebabkan tumpuan kerajaan tertumpu pada pembangunan di kampung baru. Kesannya pembangunan di kawasan __________________________ kıırang mendapat perhatian, hegitu juga usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
# sejarah oxford fajar tingkatan 3 bab 3 pt3

1

Jawapan

2016-06-02T23:19:49+08:00
I)keselamatan
ii)dirosakkan
iii)tentera
iv)kampung