Penubuhan UMNO menonjoikan beberapa orang tokoh tempatanyang berkaliber. Lengkapkan maklumat di dalam jadual di bawah tentang sumbangan mereka
Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba)
(i) Za’ba merupakan seorang________________________Melayu.
(ii) Beliau mencadangkan menambah perkataan__________________________ pada United Malays Organization (U.M.O.).
(iii) Pada tahun 1946, Dato’ Onn Ja’afar meminta beliau untuk menguruskan persidangan ______________________________
# sejarah oxford fajar tingkatan 3 bab 2 pt3

1

Jawapan

2016-06-03T15:07:37+08:00
I) za'ba merupakan seorang intelektual melayu
ii)beliau mencadangkan menambah perkataan kebangsaan pada united malays organization(u.m.o)
iii)pada tahun 1946,dato' onn ja'afar meminta beliau untuk menguruskan persidangan kongres melayu tahun 1946