Pentadbiran Malayan Union telah diperkenalkan oleh British pada 1 April 1946 diTanah Melayu. Padankan tujuan penubuhan Malayan Union (HURUF) dengan huraiannya (NOMBOR)
TUJUAN
(a) Mengawal kuasa politik orang Melayu
(b) Menjamin terus penguasaan British terhadap sumber ekonomi
(c) Mewujudkan suatu pentadbiran yang seragam
(d) Menjimatkan perbelanjaan
(e) Membentuk satu bangsa Malayan Union
HURAIAN
Bertujuan agar golongan imigran yang berada di Tanah Melayu menumpukan taat setia mereka kepada Malayan Union.
(2) Tanah Melayu dibahagikan kepada Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu tidak Bersekutu. Keadaan ini menjadikan pentadbiran British di Tanah Melayu menjadi rumit.
(3) Pentadbiran di Tanah Melayu yang tidak seragam dan berasingan memerlukan perbelanjaan yang besar.
(4) Tanah Melayu merupakan pengeluar terbesar bijih timah dan getah. Oleh itu, British ingin menguasai sumber ekonomi tersebut secara berterusan.
(5) Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, British percaya, orang Melayu telah memberi kerjasama kepada Jepun.
# sejarah oxford fajar tingkatan 3 bab 2 pt3

1

Jawapan

2016-06-03T00:29:01+08:00