Lengkapkan ruang kosong di dalam rajah di bawah bagi menerangkan tentang dasar pentadbiran tentera Jepun di Tanah Melayu daripada aspek politik, ekonomi dan sosial.
Politik
Kedudukan sultan
Sultan bukan pemerintah (i)_______ Baginda hanya menjadi ketua dalam aspek (ii) _________ dan adat istiadat Melayu.
StatusTanah Melayu
Tanah Melayu dijadikan sebagai tanah (iii)___________________Jepun.
Majlis Ağama İslam
Ditubuhkan hanya apabila Jepun hampir (iv)________ dalam Perang Dunia Kedua.

1

Jawapan

2016-06-03T09:02:09+08:00
(i)negeri
(ii)agama Islam
(iii)Jajahan
(iv)kalah