Anda genius Matematik??
Cuba soalan ini...

Hafiz mempunyai berat 70 kg dan tinggi 1.78 m. Pada hari Ahad yang lepas

dia berada di Taman Botani yang mempunyai trek berbentuk dua sektor bulatan

berlainan berpusat di Pondok A. Pada setiap persimpangan trek terdapat satu

pondok rehat untuk kegunaan pengunjung. Sebuah kolam dengan diameter

42 m dibina seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

..lihat gambar rajah di ats..

Jarak Pondok A ke Pondok B, Pondok A ke Pondok G dan Pondok A

ke Pondok E ialah 114 m, 45 m dan 147 m masing-masing. Jarak Pondok F

ke Pondok D ialah 66 m. Jarak Pondok F dan Pondok D adalah sama

jarak dari Pondok C.(a) Hafiz berada di Pondok A. Berdasarkan maklumat dalam Jadual 4,

tentukan pembakaran kalori yang paling tinggi, dalam kilojoule, untuk

Hafiz tiba ke Pondok D.(b) Pihak Pengurusan Taman Botani bercadang ingin menanam semula

kawasan berumput dengan Rumput Mutiara. Satu plot Rumput Mutiara

berukuran 0.09 m . Cadangkan kepada pihak pengurusan bilangan

plot rumput yang diperlukan.

1

Jawapan

2016-06-11T14:47:33+08:00
B)luas sektor
60/360×22/7×114²
=6807(3/7)
plot yg diprlukn
6807(3/7)÷(9×9)
=84plot