Boleh bantu saya? sooalan 1:
huraikan kepentingan pengangkutan sungai kepada pembangunan sesebuah negara (7markah)
soalan 2:
jelaskan bagaimana kegiatan ekonomi yang dijalankan di sesebuah negara menyebabkan berlakunya pencemaran sungai (8markah)
soalan 3:
nyatakan enam faktor yg mempengaruhi kadar kelahiran yg rendah (6markah)
soalan 4:
beri enam kesan kependudukan di negara kurang penduduk (6markah)
soalan 5:
kemukakan empat cadangan untuk mengatasi kesan kependudukan di negara kurang pnduduk (4markah )

1

Jawapan

2016-06-09T17:07:45+08:00
Antara kepentingan sungai ialah
- menjadi sempadan antarabangsa atau sempadan negeri
- dapat mengangkut barangan pukal 
- laluan untuk membawa penumpang 
- dapat mengairi kawasan penanaman padi
- sungai juga diempang untuk menjana kuasa hidroelektrik 
- menjadi tempat rekreasi dan tarikan pelancong 
- juga membekal sumber protein 
2 3 2