Jawapan

2016-06-06T20:52:42+08:00
X=audience

2/3 × x=women
2x/3=women

1x/3 = consist of men(1/5) and children (4/5)

children = 4/5 × 1x/3
= 4x/15

women = 48 + 4x/15(children)

2x/3 = 48 + 4x/15
2x/3 - 4x/15 = 48
10x/15 - 4x/15 = 48
6x/15 = 48
6x = 48 ×15
= 720
x= 720/6
= 120