Menjanjikan faedah kompaun 5% setahun yang dikreditkan setiap bulan. Ketika ini beliau mempunyai RM 1000 untuk membuka akaun pada awal bulan Januari setiap tahun berikutnya sehingga tempoh matang. Selepas 3 tahun,berapkah jumlah wang yang terkumpul dalam simpanan pendidikan tersebut. [Tunjukkan langkah pengiraan anda dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua kaedah]

1

Jawapan

2016-06-10T02:15:25+08:00
Ni ke soalan yg lengkap? 
Bapa anda ingin memulakan pelan simpanan pendidikan bagi adik lelaki anda yang baru lahir. Beliau ingin meyimpannya di institusi kewangan yang menjanjikan faedah kompaun 5% setahun yang dikreditkan setiap bulan. Ketika ini beliau mempunyai rm1000 untuk membuka akaun pada awal bulan januari 2016 dan akan menambah tabungan sebanyak rm500 pada awal bulan januari setiap tahun berikutnya sehingga tempoh matang.

Kaedah 1: Guna formula faedah kompaun


A= P(1+ r/n)^nt

P = jumlah prinsipal (jumlah awal anda meminjam atau deposit)

r = kadar faedah tahunan (seperti perpuluhan)

t = bilangan tahun jumlah yang didepositkan atau dipinjam untuk.

A = jumlah wang terkumpul selepas n tahun, termasuk faedah.

n = bilangan kali faedah yang diberi setahun

 

Jumlah wang terkumpul hasil daripada  faedah dari Jan 2016- Jan 2017

= 1000(1+ 0.05/12 )^12(1)

= 1051.16

 

 Jumlah pada Jan 2017

= 1051.16 + 500

= 1551.16

 

Jumlah wang terkumpul hasil daripada  faedah dari Jan 2017- Jan 2018

= 1551.16(1+ 0.05/12 )12(1)

= 1630.52

 

Jumlah wang pada Jan 2018

= 1630.52 + 500

= 2130.52

 

Jumlah wang terkumpul hasil daripada faedah dari Jan 2018- Jan 2019

= 2130.52(1+ 0.05/12 )12(1)

= 2239.52

 

Jumlah wang pada Jan 2019

= 2239.52 + 500

= 2739.52

 

∴Jumlah wang selepas 3 tahun

= RM2739.50

2 5 2