Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah papan luncur angin yang boleh bergerak dengan lebih laju. Menggunakan pengetahuan tentang gerakan, daya dan sifat-sifat bahan, terangkan cadangan anda berdasarkan aspek-aspek berikut :Bentuk papan luncur / Bahan yang digunakan untuk papan luncur / Bahan yang digunakan untuk layar / Saiz layar / Bahan yang digunakan untuk tiang layar.

1

Jawapan

2016-06-07T09:55:09+08:00