Bilangan guli kumar adalah 9 kali bilangan guli maniam.kumar memberikan 40 biji gulinya kepada maniam supaya mereka mempunyai bilangan guli yang sama banyak

1.berapakah jumlah guli mereka

2.hitung bilangan asal guli kumar


jalan kira

1

Jawapan

2016-06-07T10:25:52+08:00
Andaikan, bilangan guli maniam ialah x.
Bilangan guli kumar pula ialah 9x.

(Kumar bagi Maniam 40) = (Bilangan guli Maniam lepas dpt 40)
(9x - 40) = (40 + x)
     9x - x = 40 + 40
          8x = 80
            x = 10 biji

1. Jumlah guli mereka;
     = 9x + x
     = 9(10) + 10
     = 100 biji  #

2. Bilangan asal guli kumar;
     = 9x
     = 9(10)
     = 90 biji  #