Jawapan

2016-06-12T04:39:03+08:00
PGDK (Panggang Garing Daging Kambing)

1. P enduduk setempat yang tertarik dengan Islam (P)
2. G alakan khalifah yang menyediakan peruntukan khas dari Baitulmal         untuk para ulama dan pendakwah (G)
3. 
D asar kerajaan yang menyamakan status orang dengan orang bukan       arab (D)
4. 
K edudukan Baghdad sebagai pusat ilmu dan perdangan                             antarabangsa (K)