Jawapan

2016-06-07T15:45:08+08:00
a. Subjek - Subjek ayat biasanya terdiri daripada frasa nama. - Frasa kerja dan frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama juga boleh menjadi subjek dalam ayat. - Frasa nama subjek boleh terdiri daripada kata nama am, kata nama khas, kata nama terbitan, kata ganti nama diri, dan kata ganti nama tunjuk. b. Predikat Predikat ialah bahagian yang menerangkan subjek. Predikat ayat terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.