Jawapan

2016-06-08T19:04:54+08:00
konjektur ialah satu proposisi yang tidak dapat dibuktikan tetapi kelihatan benar dan tidak pernah dibuktikan. Karl Popper memulakan penggunaan istilah "konjektur" dalam falsafah eksperimental. Konjektur berbeza dengan hipotesis, teori, aksiom dan prinsip iaitu yang merupakan penggunaan yang boleh diuji berdasarkan asas yang diterima. Dalam matematik, satu konjektur ialah proposisi atau teorem yang kelihatan benar
Terima kasih
aksiom ?
perkataan aksiom berasal dari bahasa Greek (axioma) yang bermaksud "dianggap berharga" atau " dianggap terbukti dengan sendirinya" .Dalam falsafah Greek, satu aksiom adalah suatu pernyataan yang boleh diliht kebenarannya tanpa perlu adanya bukti.
dalam Matematik istilah aksiom digunakan untuk 2 pengertian yang saling berkait tetapi boleh dibezakan "aksiom logik" dan "aksiom tidak logik". dalam kedua-dua pengertian , aksiom merupakan sebarang pernyataan matematik yang menjadi titik mula untuk pernyataan untuk diterbitkan