Jawapan

2016-06-11T04:04:42+08:00
A)r= \frac{0.09}{-0.03} = \frac{-0.03}{0.01} = -3
  Tn=a r^{n-1}
  65.61=0.01 (-3)^{n-1}
   3^{8} = (-3)^{n-1}
8=n-1
n=9 
T8=-21.87

b) r= \frac{-1}{9} bahagi \frac{1}{3} = \frac{1}{27} bahagi \frac{-1}{9} = \frac{-1}{3} 
  \frac{-1}{59049} = \frac{1}{3}  r^{n-1}
 \frac{1}{3} ^{10} =   \frac{1}{3} ^{n-1} 

10=n-1
n=11 \frac{-1}{6561}