MATEMATIK T/2

1. 0.9∨ , 6rs , 2/x , y , -3/4t , 5h³
yang manakah sebutan algebra linear?

2.BENTUK PERSAMAAN LINEAR BAGI SETIAP SITUASI YANG BERIKUT.
a) Roslina ada RMh.Dia membelanjakan RMk dan ada baki RM20.
b) Separuh daripada hasil tambah m dan 12 ialah 7.
c) Yusof berumur x tahun.Umur kakaknya adalah 5 tahun lebih tua daripadanya.Jumlah umur mereka ialah 27 tahun.

1

Jawapan

2016-06-09T12:35:28+08:00
1)-3/4 t
2)
a)RMh-RMk=RM20
b)m+12/2=7
c)5x+x=27
1 3 1