Jawapan

2016-06-09T12:23:34+08:00
Saya menjalankan kajian ini bagi memenuhi keperluan kerja kursus Geografi PT3 Tingkatan 3 tahun 2008.Kajian yang saya jalankan ialah berkaitan dengan kegiatanekonomi di Kampung Bukit Besar,Kuala Terengganu,Terengganu Darul Iman dabmembandingkannya dengan negara Thailand.Saya memilih tajuk kegiatan ekonomikerana saya lebih arif tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan di sini.Tempoh masayang diberi untuk menyempurnakan kerja kursus ini ialah 8 minggu.Saya telahmenggunakan tempoh 5 minggu yang pertama untuk mencari maklumat dan 3 mingguyang seterusnya untuk proses pendokumentasian.Saya membuat kajian ini untuk mengetahui jenis-jenis kegiatanekonomi,sumbangan kegiatan ekonomi,kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alamsekitar serta langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alamsekitar.Saya telah menjalankan kajian ini bersama dengan tiga orang rakan saya yanglain.Kami bekerja keras dan saling membantu dalam mencari data dan maklumat bagimenyiapkan kerja kursus ini.Saya menggunakan data dan maklumat yang diperoleh untuk menulis laporan lengkap secara individu.