Jawapan

2016-06-10T21:46:33+08:00

Pemboleh ubah merupakan kuantiti fizik yang perlu diambil kira untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian. terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu : (boleh lihat dalam file yg disertakan)