Jawapan

2016-06-17T21:10:07+08:00
Dasar Kerajaan/Govermen

1. Kerajaan memperkenal kan beberapa dasar untuk memajukan sektor perdagangan dan perindustrian.
2. Antaranya - Dasar Perindustrian Negara (DPN) dan Dasar Pertanian Negara.
3. DPN mewujudkan kawasan Zon Perindustrian Bebas yang menggalakkan pembinaan estet-estet      
perindustrian terancang.
4. Kilang-kilang di kawasan ini menyediakan banyak peluang pekerjaan dan menjadi tumpuan penduduk.
5. Pembangunan kawasan luar Bandar di bawah Dasar Pertanian Negara telah membuka kawasan baru untuk pertanian.