Jawapan

2016-06-11T05:42:57+08:00
Ciri-ciri karangan yang baik adalah menulis lebih daripada 180 patah perkataan.
2016-06-11T05:50:47+08:00
Bahagian A<br />· menepati tema bhn rangsangan<br />·bahasa gramatis<br />·ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru(jawi x sure boleh ke x)<br />·kosa kata luas dan tepat<br />·bahasa bervariasi dn menggunakan ungkapan menarik<br />·idea releven dengan tema(berkaitanla)<br />·huraian jelas dan matang<br /><br />Bahagian B<br />·takrif karangan tepat sekali<br />·isi cukup berkembang<br />·fikiran sungguh matang <br />·bahasa memuaskan dn lancar<br />·terdpt kesalahan tatabahasa yg tidak ketara<br />·terdpt keragaman ayat yg berbagai-bagai(ada ayat serulah,pasiflah and so on )<br />·kosa kata luas<br />·pengolahan menarik dan berkesan<br />·pemerengganan wacana betul dn tepat(setiap perenggan seimbang)<br />·tanda baca betul dan tepat<br /><br />:: cg mesti dh informed pasal ni tp u lupa ::