Jawapan

2016-06-15T18:06:34+08:00
Iktibar yang perlu diambil dari segi politik ialah, kita perlulah mewujudkan sebuah parti politik yang mampu membangunkan negara kearah kemajuan agar pihak musuh mahupun penjajah gerun. Serterusnya, dari segi ekonomi pula. Kita seharusnya mempelbagaikan sumber utama dinegara untuk membentuk variasi baru melalui kaedah percambahan.Dengan ini, kita dapat meningkatkan sumber pendapatan negara. Manakala dari segi sosial pula, kita dapat mengeratkan perpaduan dengan pelbagai kaum yang wujud di Malaysia untuk membina sebuah komuniti yang aman dan damai.