Jarak dari bandar a ke bandar b ialah 29 km.jarak dari bandar a ke bandar c adalah 60km.jika bandar b terletak diantara bandar a dengan bandar c, berapakah nisbah jarak dari bandar a ke bandar b kepada jarak dari bandar b ke bandar c?

1

Jawapan

2016-06-13T20:56:13+08:00

a⇒b=29km

a⇒c=60km

b⇒c= 60-29=31

29:31