Jawapan

2016-06-16T08:38:36+08:00
menurut kamus dewan, prasarana ditakrifkan sebagai keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas yang diperlukan oleh sesebuah komuniti, masyarakat, atau bandar. Ia merangkumi aspek pengangkutan, perhubungan, bekalan elektrik, bekalan air, dan pelbagai lagi. Penyedian kemudahan asas sebegini amat diperlukan bagi tujuan pembanggunan dan kemajuan infrastruktur