Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.
Laporan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

a) Tajuk Kajian
b) Nama penulis
c) Isi kandungan:
a. Latar belakang bangunan / binaan
b. Menerangkan struktur bangunan / binaan
c. Menghuraikan sebab bangunan / binaan tersebut di bina
d. Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa ini
e. Mencadangkan langkah untuk memelihara / memulihara bangunan / binaan

1

Jawapan

2016-06-17T09:15:56+08:00
Sebelom buat ny kne buat kerangka kasar . ia akn memudhkn awak untuk membuat krangan ini .
1 1 1