Jawapan

2016-06-16T16:39:55+08:00
Pendapatan dibahagikan kepada dua: 1.Pendapatan Hasil -Pendapatan yang berpunca daripada operasi biasa contoh hasil jualan, hasil perkhidmatan dan hasil daripada sewaan aset. 2.Pendapatan Modal -Pendapatan yang berpunca daripada urusniaga yang bukan operasi biasa. Contoh : jualan aset tetap, faedah simpanan tetap, sewa diterima , dividen diterima daripada pelaburan dan lain-lain.. Perbelanjaan dibahagikan kepada dua: 1.Perbelanjaan Hasil -Belanja bagi mendapatkan hasil kepada perniagaan. Contoh: gaji, sewa, utiliti, iklan, alat tulis, belanja am dan lain-lain. 2.Perbelanjaan Modal -Belanja untuk mendapatkan aset tetap. Contoh : beli aset tetap, kerugian akibat daripada bencana alam..